Foderstofferne i Stilling

På Stilling Byvej 11 (Senere: gartner Østergaard) blev der fra 1928 solgt foderstoffer fra en ladebygning tilhørende "Gammel-Graff".

Kilde: Poul Jensen.

---

Elgaards Korn- og Foderstofforretning

 

Elgaards Korn- og Foderstofforretning, Lynghøjvej 4. Matr. 19az (til højre).

Foto udl. af Ole Pedersen.

 

I en del år var Karl Svendsen den daglige arbejdskraft på "Lageret", som det kaldtes. Han blev dræbt ved en arbejdsulykke d. 7. dec. 1955.

 

Ejere:

R.P. Petersen. 1911.

N.K. Petersen. 1917.

Peder Theilgaard. 1918.

Chr. M. Elgaard. 1920. Træbygningen er opføret omkr. 1921.

Den nordlige læsserampe ("Kosmorama") på Elgaards foderstof. Foto: P. Olesen.

Annonce fra Skanderborg Amtsavis 1946.

Foderstofvirksomheden ophørte midt i 1960erne, hvorefter Gustav Ehrenreich lejede bygningen i 1968.

Lynghøjvej 4. 2008. Foto: AL.

Til Jørgen Basses erindringer

---

Alhøj-Virring Foderstofforretning

På adressen Århusvej 29. Matr. 10 aq  (ved Stilling station) lå Alhøj-Virring Foderstofforretning fra 1911 til 1924. Købt af S.B. Sørensen i 1911. Solgt i 1932 til S. Munck Carlsen.

Ved bygningen var der etableret læsserampe, hejseportal og en rundkørsel.

Til venstre i billedet lå foderstoffen (med portalkran)..

På den skrånende grund lå opkørslen til Alhøj-Virring Foderstofforretning.

---

Alhøj-Virring Foderstofforretning, Østervej 2. Matr. 58d.Foto udl. af SE.

Træbygningen blev opført i 1924 (flyttet fra Århusvej 29).

Uddeler: S. Munck Carlsen og senere Oluf Graff. Desuden ansat: Erik Pedersen og Jens Jensen.

Vognmænd: Jens Karl Jensen og senere Chr. Rasmussen.

---

Udlånt af Asta og Egon Jørgensen.

---

---

Kvittering fra Alhøj-Virring Lokalforening. 1951.

Marinus Clemmensen. Udl. af Gurli Bødker (f. Clemmensen).

---

I 1962 blev der opført en ny silo, der kunne rumme 4.500 t korn:

Efter ombygning. 2006.

Foderstoffen 2006.

Nedrivning 2007.

Foderstoffen blev revet ned. Foto: 12.12.2007. LK.

Efter nedrivningen 2008.

Red. KES/LK. 8.3.2012.

---oooOooo---

Til Erhverv

Til mini-LEX

Til forsiden