Mallinggaard teglværk lå på adressen Gl. Randersvej 6. Det blev nedlagt omkr. 1900.

Det blev i 1779 omtalt (annonceret) i forbindelse med en offentlig auktion over Mallinggaard. (Østjydsk Hjemstavn 1954 s. 154. Red. af N.P. Østergaard):

... et stort teglværk med ovn til 30 á 40.000 stens brænding ad gangen, hvis beliggenhed af naturen og efter anvendt arbejde, er så bekvem og materien til stenene så god og overflødig, at man ved dette værk kan love sig den anseeligste fordel og vist 400 Rdrs. indkomst årlig, uden frygt for at værket nogen tid af mangel på materie eller ler skulle standse. Af denne materie er stenene brændte, hvormed det nu nedbrudte Skanderborg Slot blev bygget, og hvis godhed noksom vides og erindres...

Teglværket omtales i Bidrag til Kundskab om de danske Provinsers nærværende Tilstand i økonomisk henseende ved J.C. Schythe 1843 s. 730-731:

Mallinggaard i Skanderup Sogn har en teglovn, men den har stået ubrugt i 4 år, og har aldrig været i synderlig god drift.. Det er ikke af mangel på ler, at den er standset, thi heraf findes der nok i en grav tæt ved ovnen, men den fattes brændsel, da den tilhørende tørvemose ganske er opskåren.

Udl. af Knud Møller

---

Mallinggård Teglværk nævnes også af Chr. Heilskov i Aarhus Stifts Aarbog 1921:

Lergraven lå, hvor Gl. Randersvej nu er ført under motorvejen.

I området var der også andre lergrave, der blev udnyttet af udenbys teglværker som f.eks. Lysbro og Hammershøj. (Kilde: KES).

.Gl. Randersvej 6. 2010.

---oooOooo---

 

Til Lynghøj Teglværk, Stilling

Til Erhverv

Til forsiden