Kirke og skole i Stilling

Billede fra 1917 udlånt af Knud Møller

Aarhus Stifts Aarbog 1921 s. 85-86: Lærere ved Stilling skole.

---

Dansk Skole-Stat 1934

Karen Mortensen, småbørnslærerinde, ansat ved Stilling skole 1953.

C.Aa. Lykke-Møller, førstelærer, skoleinspektør, ansat ved Stilling skole i 1953. Født i Asferg ved Randers. Organisteksamen. Lærer og organist i Udbyneder. Enelærer i Lyngby i 19 år.

Erik Poulsen, uddannet mejerist. Begynder på aftensem. som 32 årig. Lærer ved Stilling skole 1961-1979, hvor han må fratræde p.g.a. sygdom.

Gram skole

Olaf Raskmark, enelærer ved Gram skole. 1953-1963.

Aarhus Stifts Aarbog 1921 s. 44-45: Lærere ved Gram skole.

---oooOooo---

 

Til Skolerne

Til forsiden