Billeder fra Gram før 1980

 -ordnet kronologisk - sådan da!

Gram Skov. Fælleslodden. Matr. 37a. 1875. Landinsp. Teilmann.

---

Tropperevue på Gram Mark. 1884.

---

Demokratisk Samfund. Stiftet 1885. Foto: Abildgaard.

---

Sandkørsel på Grambakken omkr. 1900. Foto udlånt af Anna Gerda Refsgaard Nielsen.

---

"Bakkely". Sandgravvej .. Gram matr. 7e og 28c. Anton og Sine Thomsen. År? Udl. af Hanna Andersen.

Anton Thomsen købte ejendommen af Søren Peter Sørensen i 1901.

Anton Thomsen solgte ejendommen i 1938 til Niels Boesen Jensen.

---

Gården Anebjerggårdsvej 1. matr.nr.16a. Gram, ca. år 1905.
 
På mælkevognen Peder Jørgensen med "Russerhestene" som han kørte mælk med til Alhøj mejeri i Stilling.
Hans hustru Kristiane og datteren Kathrine med hunden "Dikken"...
 
Billedet er udlånt af Lene Jacobsen.  KES.
 
---

Postkort 1910.

---

Sølvbryllup. Gram Søndergaard. 1912. Familien. Udlånt af Oskar Thomsen.

Se navne.

Sølvbryllup. Gram Søndergaard. 1912. Familien og byen. Udl. af Oskar Thomsen.

Se navne.

---

Gram skole 1913. Taget i brug 1866.

---

Sandgravvej 10 i 1920erne. Foto udlånt af Anna Gerda Refsgaard Nielsen.

---

Sandgravvej 10 tilhørende  Marius Sofus Mortensen. Billedet tilhører Anna Gerda Refsgaard Nielsen.

---

Nyholm. Ombygget 1852. Foto udl. af Søren Chr. Sørensen.

---

 

Thøger-slægten, 13. juni 1916, sandsynligvis på Anebjerggaard, Gram mark.

Mindehøjtidelighed på 100 års dagen for Jens Jensens fødsel.

Foto udl. af Søren Chr. Sørensen. Navneliste ved Søren Chr. Sørensen.

---

Vitved Hedevej 7. Johannes Andersens ejendom "Kildevang". (Vitved sogn).

Se: Johannes Andersens ejendom i Vort sogns historie.

---

Gl. Virringvej 4 ved den gamle dam.

---

Den gamle dam

Gram gadekær omkr. 1928. Foto udl. af Bent Larsen.

---

Forsamlingshuset omkr. 1930.

Se mere om Forsamlingshuset her.

---

Gram Vandværk. Oprettet 1938. Foto udl. af TH.

Se: Vandværkerne.

---

Smedien i Gram:

Smedien omkr. 1930.

Se mere om smedien her.

---

Smedien omkr. 1930.

A. Christensen

Vogn-

Exam. Beslagsmed

Smeden i Gram. Anders Christensen. Maleri: Kjeld Jensen.

Brunesvej 3. Ca. 1955. Foto: CR.

Brunesvej 3. Karl Chrisenssen. År?

Ambolt fra Gram smedie. Tilhører Svend Pedersen, Stilling.

---

Omkr. 1945

---

Omkr. 1945

---

Gl. Virringvej 10.

---

Gl. Virringvej 14a. År? Udlånt af Poul Erik Sørensen.

---

Bjarkesvej 2, "Vestervang".

Se forfatteren Johs. Therkelsens tegning af kongen og bondepigen på "Vestervang".

---

Gram set mod sydøst. 1955. Foto udlånt af Thorvald Halkjær

---

Sandgravvej 9. 1950. Udlånt af Inger Mogensen.

---

Virringvej 29 omkr. 1950. Udlånt af Inger Marie Kjeldsen (Iversen).

---

Virringvej 36. 1950. Udlånt af Inger Mogensen.

Læs om Erik Eriksens ejendom i Vort sogns historie. (Vitved sogn).

---

"Søvang", Søvejen 50. Omkr. 1950. Udl. af Erik Andersen.

---

Gram smedie ved vintertid o. 1955. Foto: Ove Mortensen.

---

Gram Overgaard, Sandgravvej 3. 1955. Harald Lerche, Inger Lerche, Ove Mortensen?, Axel Lerche, Agnete Lerche, dreng?, tjenestekarl? Foto udlånt af Ove Mortensen.

---

Gl. Virringvej 19-21. 1955. Udlånt af Inger Mogensen.

---

"Damgaard" . Gl. Virringvej 21. 1956. Foto udlånt af Bruno Halkjær.

Se mere om Damgaard.

---

Damgård. Luftfoto. År? Foto udlånt af Bruno Halkjær

---

Gram Østergaard, Gl. Virringvej 21b. Omkr. 1960. Udlånt af Inger Marie Kjeldsen (Iversen).

Brand i Gram Østergaard d. 1.4.1958.

---

Gram skole. 1960.

---

Gram skole 1973. Udlånt af Poul Erik Sørensen.

---

I tømrer Hedegaards have o. 1959. Udlånt af Inge Hedegaard Sørensen.

Inge Hedegaard Sørensen, Aage Hedegaard Sørensen, foran Aage Hedegaard Sørensen: Kristian Iversen, Dorthea Hedegaard Sørensen, Frida Iversen, Holger Iversen, Inger Lerche.

---

Gl. Virringvej 4. Udlånt af Inge Hedegaard.

---

Gl. Virringvej.. Tømrer Pedersens værksted. 1956.

---

Vestervang. 1967.

---

Gram uden vand. 28.6.1967.

---

Sandgravvej. Skt. Hans. Ejnar Iversens grusgrav. 1970. Foto: Svend Åge Haysen.

---

Virringvej. 1971. Foto: Svend Åge Haysen.

--

Bakkely. Foto: Leif Tychsen.

---

Kloakering 1975. Udl. af TH:

---

Virringvej 23a. Tømrer Ove Rasmussen og Søn. 1981. Foto: Svend Åge Haysen.

Der blev opført vindmøller mellem Gram og Fruering i 1987. Udl. af Finn Sommer.

---oooOooo---

Til Gram

Til Billeder

Til forsiden