Landbrug i Stilling og Gram

- fotos m.v. -

- ikke kronologisk eller topografisk sorteret -

Mejetærsker ført af Ove Jacobsen på Bløcher Hansens mark.

Gl. Randersvej 9, "Solshave", Udlånt af Karen og Svend Aage Christensen.

---

"Fredensgård". Skanderborg Landevej 19. 1999.

---

Et ældre og et nyere foto af ejendommen Stilling Landevej 23. Matr. Gram 9k.

Udlånt af Karen og Svend Aage Christensen.

---

"Stillinggård". Udlånt af Vagn Bendixen.

---

Bjertrupdalvej 33. Omkr. 1900.

---

Kreaturer ved Søvejen. Gunnar Andersen, Tornsberg og ? Omkr. 1960. Udlånt af HJ.

---

"Lynghøj". Svend Aage Bachstein, Hugo Siim Petersen, Poul Siim Petersen, Bent Siim Petersen, Ove Jacobsen.

Udlånt af Ove Jakobsen.

"Lynghøj". Helmer Siim, Vagn Pedersen, Ove Jakobsen, Sonja Siim. Udlånt af Ove Jakobsen.

? og Sonja Siim. Udlånt af Ove Jakobsen.

---

"Køllen". Elof Tvergaard. Udl. af Lis Tvergaard.

"Køllen". Karl Johannes Andersen og Lis Tvergaard. Udl. af Lis Tvergaard.

Fra "Køllen". Elof Tvergaard hvæsser leen. Udl. af Lis Tvergaard.

"Køllen". Navne mangler. Bemærk gårdspladsen io baggrunden. Udl. af Lis Tvergaard.

---

Rasmus Pedersen ved ploven. Udl. af Ole Pedersen. Fotored. Jørn Nielsen.

---

Høst på "Kærgaard" Aase (feriepige), Aage Andersen, Birthe Larsen.

Udl. af Bent Larsen.

"Kærgaard". Selvbinder. Bent Larsen og feriepige. Udl. af Bent Larsen.

---

"Ballevaselund". 1919. Udl. af DN.

---

Dybdalsvej 6. Udl. af Lis og Niels Erik Christensen.

---

Røde køer ved Karolinehøj i 1950erne. Udl. af Bente Sommer Lundum.

---

Ole Pedersen passer kalv. Udl. af Ole Pedersen.

---

Gl. Randersvej 34 - hos gdr. Ejler Jakobsen. Udl. af Inger Lise Hansen.

Gl. Randersvej 34. Nordbaggen "Prins". Udl. af Inger Lise Hansen.

---

Søvejen 50 (Østervang) omkr. 1950. Udl. af Erik Andersen.

---

Fotos fra Regerslund, Stilling Byvej (Skanderborgvej). Omkr. 1950.

Udl. af Svend Johnson:

Regerslund. Bag harven: Jens Damsgaard. Omkr. 1960.

Regerslund. Hans Johnson med heste. Omkr. 1960.

Regerslund. Hestevogn. Stående forrest: Hans Johnson. Stående i vognen: karlen Søren .. Siddende ? Omkr. 1960.

Regerslund. Hans Johnson med køer. Omkr. 1960.

Regerslund: Kostald.

---

Gl. Randersvej 21. Aage Johannesen. Omkr. 1986. Udl. af Knud Erik Sørensen.

Gl. Randersvej 21. Selvbinder. Knud Erik Sørensen. Aage Johannesen. Omkr. 1986.

Udl. af Knud Erik Sørensen.

---

Gl. Randersvej 34 - Gårdejer Ejler Jakobsen. 1986. Udl. af Inger Lise Hansen.

---

Udsigt mod Stilling sø. 1962. Foto: Erling Østergaard.

---

Stilling Landevej 34. "Kærsholm". 2006.

---

Rødkol nord for Stilling sø. 2008. Foto: LN.

---

Hulvej. 2008.

---

Gl. Randersvej 25. Udl. af Jørn Pedersen.

---

Gl. Randersvej 34 - Gdr. Ejler Jakobsen. 1977. Udl. af Inger Lise Hansen.

---

Mejerist ved Alhøj Andelsmejeri Laurids Rasmussen, Fruering. 1928. Udl. af Yrsa Rosenberg.

---

Damgaard. Gl. Virringvej 21. 1956. Udl. af TH.

Damgaard. Gl. Virringvej 21. 1956. Udl. af TH.

---

Selvbinder-trojka ved Stilling Søgaard. Udl. af Knud Møller.

Peder Møller ved Århusvej, før Feriecentret blev bygget. 1955. Udl. af PM.

---

Gl. Randersvej 21. Bygget 1860. 2008. Foto: AL.

---

---oooOooo---

Til billeder

Til Gårde

Til forsiden