Gårde i Stilling, Gram og Ladegårde

Red. 3.10.2014.

Landbrug - i Stilling og Gram. Fotos.

Landbruget i Stilling og Gram 1770-1870.

Gårdene i Stilling 1682-1997.

Indhold:

Bassegården, Christineborg, Edelsborg, Fredebo, Fredensborg, Damgaard, Enggaarden, Gram Møllegaard, Gram Overgaard, Gram Søndergaard, Gram Vestergaard, Gram Østergaard, Grøndlund, Fredenslund, Holmegaard, Hvidkilde, Højlund, Karolinehøj, Kirkegaard, Kjærgaard, Kærsholm, Køllen, Mallinggaard, Nedergaard, Nørrelund (Tyregården),Nørrelund (Bjertrupvej), Pedersminde, Randersvej 78, Regerslund, Ruengaard, Sigkjærgaard, Skanderborg Ladegaard, Skellergaard, Skvæt Mølle, Stilling Højgaard, Stilling Søgaard, Stilling Østergaard, Østervang, Stillinggaard, Virringvej 36, Vitvedhedevej 7. 

---Navne med små bogstaver: Vi mangler oplysninger.---Kan du hjælpe os?

Kilde: *Udvalg af danske gårde

Forlag: Alex Kappel og V. Richter-Friis

København 1933/1947.

---

Kilde: **Danske landbrug i tekst og foto

Århus amt afd. II bd. 4

Redaktion K. & G. Hellemann

Midtjydsk Bogforlag, Karup, 1991.

 

Andre kilder: ***

---

Adresser m.v.: Jens Caspersen, Skanderborg Egnsarkiv.

---

Landbrug i Stilling og Gram (fotos).

(Gårdnavne og ejere i Hjelmslev Herred i 1800-tallet. Softgen.dk)

---

Bassegården, Vestervej 6, (Stilling Vestergaard).

Oplysninger???

---

*Christineborg. Matr. 2a m.fl. Tidl. ladegård. Nedrevet.

---

Foto: 1956. Fotograf?

"Damgaard", Gl. Virringvej 21. Ejer: Bruno Halkjær. 

---

*Edelsborg, matr. 1b m.fl., Edelsborgvej. Tidl. ladegård. Nu ejerlejligheder.

Edelsborg 2010.

---

**Enggaarden, Anebjerggårdsvej 14-16. Ejer: Arne Nøhr Rasmussen.

Enggården. 2010.

---

***Fredebo, Dybdalsvej 1, Stilling, 8660 Skanderborg.

---

*Fredensborg. Matr.1a m. fl. Nedrevet.

---

*Fredenslund, Virringvej 12, Gram. Ejer: Fr. Iversen.

Fredenslund. 2010.

---

 ***Gram Møllegaard, Virringvej 42

Matr. 18c. Opført 1890.

Ejer: Klaus Egholm og Anne Marie Trøstrup Andersen

Se opl. om Gram/Stilling Mølle

---

Gram Overgaard.

Oplysninger???

Gram Overgaard. Gl. Virringvej/Damgårdsvej. 1975. Fotoklip: TH.

Gram Overgaard. 1993. Akvarel: Hans Møller.

---

**Gram Søndergaard, Bragesvej 10. Ejer: Oskar Thomsen.

Gram Søndergaard. 2009. Foto: LK

---

Gram Vestergaard. Stilling Landevej 38.

Tidligere ejer: Rasmus Juul Rasmussen.

Gram Vestergård, Stilling Landevej 38. Foto udl. af Søren Iver Andersen.

---

Gram Østergaard, Gl. Virringvej 21b.

Ejer: Ejnar Iversen.

---

**Grøndlund, Gramvej 48. Ejer: Poul Roland Christensen.

"Grønlund omkr. 1919. Udl. af TH".

---

**Holmegaard. Forpagter: Torben Hein Andersen.

Holmegård. Stilling Landevej 17. Nu nedrevet. Foto udl. af Søren Iver Andersen.

---

***Hvidkilde, Århusvej 83.

"Hvidkilde", Århusvej 83. Udl. af Hørning Lokalarkiv.

Se Thorvald Pedersens erindringer fra "Hvidkilde"

Kilde: Hørning Egnsarkiv Årsskrift 1989.

---

Norups ejendom "Højlund". Se artikel her.

---

Karolinehøj, Randersvej 63. Matr. 8b.

Ejere: Ida og Ejner Jensen.

 Karolinehøj omkr. 1985.

Tekst: Bente Lundum og Finn Sommer.

Se hele teksten her.

---

*Kirkegaard (Arildgård), Århusvej 78, Stilling. Ejer: Marius Andersen.

Marius Andersen

Otto Mortensen

Kirkegaard (Arildgård). Foto: Alis Laursen 2008.

---

*Kjærgård, Fenrisvej 15, Gram. Ejer: Karl Larsen.

"Kærgaard" 1948. Foto udlånt af Bent Larsen. (Alléen er plantet omkr. 1935).

Karl Larsens Erindringer

Kjærgård. Fenrisvej 15. 2009. Foto: Alis Laursen.

---

Kærsholm, Stilling Landevej 34. Ejer: Anton Sørensen.

Se: Vort Sogns Historie: Bind 15 s. 369.

---

*Køllen, Bjertrupvej 1, Stilling. Ejer: Elof Tvergaard.

Se: Fotos fra Køllen

Se: Fotos fra "Tippethøj"

"Køllen", Bjertrupvej 1. Udl. af Lis Tvergaard.

Karen, Lis og Elof Tvergaard, "Køllen". Udl. af Lis Tvergaard.

Elof Tværgaard

**Køllen, Bjertrupvej 1. Ejer: Arne Lindholt Kristensen.

"Køllen", Bjertrupvej 1. 2009. Foto: Alis Laursen.

---

 "Mallinggård" omtales af Chr. Heilskov i Aarhus Stifts Aarbog 1921:

-

Se: Tropperevuen.

-

Mallinggaard, Stilling Landevej. Ejer: Kirstine Baastrup. (Bruges nu som institution).

Kilde: Danmarks større gårde. Bd. 4.

---

*Nedergård, Stilling Kirkevej 12, Stilling. Ejer: Henry Winther.

Stilling Nedergård. 1945. Udlånt af Peder Møller.

Henry og Olga Winther, Stilling Nedergaard.

---

*Nørrelund (Tyregården), Stilling Landevej 15, Gram. Ejer: Fr. Nielsen.

Nørrelund (Tyregården). Stilling Landevej 15. Foto: Alis Laursen.

---

Nørrelund, Bjertrupvej 3.

Vi mangler oplysninger om ejendommen.

Nørrelund. Gammelt postkort.

Nørrelund, Bjertrupvej 3. Bygget 1890. Foto: Alis Laursen.

Herluf Hansen

Johanne Hansen

---

**Pedersminde, Vitvedhedevej 1. Ejer: Ove Jakobsen.

---

**Randersvej 78, "Farmen". Matr. Stilling 6b. Ejer: Tage Jeppesen.

Foto: 2010.

Ofført: 1900.

---

*Regerslund (nedrevet), v. hjørnet af Stilling Byvej og Randersvej, Stilling.

Ejer: Hans Johnson.

Matrikelkort over Regerslund udl. af Knud Møller

Regerslund. Aar? Udl. af Svend Johnson.

Se: "Regerslund" i Vort sogns historie.

---

*Ruengård (nedrevet), Bjertrupdalvej 1, Stilling. Ejer: Axel Nielsen.

**Ruengaard, Bjertrupdalvej 1. Ejer: John Friis Jensen.

---

Sigkjærgård ca. 1945.

*Sigkjærgård, Sigkjærgårdsvej 1, Gram. Ejer: Viggo Kristensen.

"Sigkjærgård", Sigkjærgårdsvej 1. Foto: Alis Laursen.

Frida og Viggo Kristensen. 1948.

Anna Gerthea Kristensen. 1948.

Frida og Viggo Kristensen, Sigkjærgård omkr. 1955.

Rie Gert Nielsen. 1960.

Fotos udlånt af Rie Gert Nielsen.

---

*Skanderborg Ladegaard. Matr. 1a m. fl. Nedrevet.

---

*Skellergaard, Gl. Randersvej 32, Stilling. 

Ejer: Niels Karl Jensen.

"Skellergård", Gl. Randersvej 32. 2010. Foto: SJ.

Nuv. ejere: Elin og Jørgen Arfelt.

---

*Skvæt Mølle. Matr. 1 m. fl. Tidl. ladegård. Nedrevet.

---

Stilling Højgaard, Randersvej 78. Matr. Stilling 15l. (Lille L). Opr. 5b og 5c.

Stilling Højgård. Foto: 2011.

Ejere:

Jens Jørgensen 1855

Niels Kristian Nielsen 1902

Peter J. Kristoffersen 1912

Niels Nielsen 1916

Aksel Newton Pedersen 1917

Ejnar og Marie Nielsen Enggaard 1925

*Gunnar og Karen Enggaard

*Knud og Agnethe Behr

*Arne Christensen?

Nuv. ejer: Bjarne Juel Enggaard.

* Kilde: Bente Lundum.

---

*Stilling Søgård, Stilling Kirkevej 4, Stilling. Ejer: Peder Møller.

Stilling Søgård (nederst). Omkr. 1950. Udlånt af Knud Møller.

Stilling Søgård. 2007. Foto: LK.

Se Peder Møllers erindringer.

Se fotos af stuehuset. Indretning og inventar.

Stilling Søgård 1781-1981. Areal og historie ved Knud Møller.

---

*Stilling Østergård, Århusvej 81, Stilling. Ejer: Arne Hegelund.

**Stilling Østergaard, Århusvej 81. Ejer: Frands Hegelund.

Stilling Østergård. 2008. Foto: LK.

---

Stillinggaard. Nedrevet. Nu villakvarter og industri.

Stillinggaard v. Damvænget og jernbanen. 1950. Fotoklip: LN.

Kilde: Astrid Hansen.

Flere oplysninger???

---

Virringvej 36. Ejer: Erik Eriksen.

Foto: 1950. Udlånt af Inger Mogensen

** Virringvej 36. Ejer: Erik Eriksen.

Virringvej 36. Opført 1883. Ejer: Erik Eriksen. Vort sogns historie.

--- 

Østervang, Søvejen 50.

Ejer: Sten Bløcher. Se mere her.

---

En gård i Gram-Vitved sogneskel:

Vitvedhedevej 7. Opført 1911. Ejer: Johs. Andersen. Vort sogns historie.

 

---oooOooo---

Til forsiden

Til Landbrug