Stilling Teglværk opført 1882

Teglbrænder Mathias Iversen *1855 i Smøl, Brogager sogn, køber gården matr. 11c. for 12000 rigsdaler og opfører teglværket.

Jorden er udstykket 1869 fra Stilling Søgård, bygningerne er opført af Christoffer Sørensen1877.

Naboen, ­ Teglværksejer Niels Jacobsen Siim og Mathias Iversen har været arbejdskollegaer på teglværkerne i Thestrup, Slet, og Hørning.

Udl. af Knud Møller

I år 1900 blev teglværket solgt til Ejner Lütgemeier, for hvem det imidlertid ikke gik så godt, og i 1914 blev det overtaget af købmand Valdemar Møller, Skanderborg, som igen solgte det til I/S Stilling Teglværk ca. 1916-17.

Stilling Teglværk for enden af Vinkelvej - bemærk 2 skorstene .

Man ansatte en bestyrer Andersen og som arbejdende formand Michael Christensen.

---

Stilling Teglværk ca. 1918:

Se billedet i STORT format

Bestyrer Andersen. Første dreng? ­ 1. Bageste rk. Severin Jæger m/søn? Gl. Stilling.

2. Thorvald Andersen, Højbo, m/søn Otto nr.1. i forreste rk. 3.Jens Karl Jensen,

Gram. 4.? 5. Nicolaj Iversen, Stilling Mark, resten i bageste række ukendte. Forreste

rk. 4.Harald Jæger Nielsen. 5. Alfred Andersen. 6. måske Villy Bertel Pedersen, Gl.

Stilling. Kusk måske Marius Mogensen m/søn Anker. 7. Bestyrerens svigersøn? ­

Michael Christensen som var medarbejdende formand, kan ikke genkendes på

billedet ?

---

På grund af brændselsmangel under første verdenskrig så man sig nødsaget til at indstille produktionen i 1917-18. Først i 20erne køber Michael Christensen teglværket og driver det til ca. 1935. 

Fra venstre Bertel Frederik Pedersen, Gram - Anders Peter Andersen, Gram - Marius Mogensen - teglværksejer Lütgemeier ( i hvid jakke) - afskærer Louis Nielsen, Vitved - Anders Andersen - ? - og drengen Aage Andersen. Foto fra ca 1905.

Michael Christensen starter samme år Stilling Imprægneringsanstalt, hvorfor han sælger teglværket til Ankjær Fischer.

 

I 1941 handles der for sidste gang med Stilling Teglværk, idet Ankjær Fischer sælger til Helmer og Hugo Siim, som lægger de to teglværker sammen, for sluttelig at nedlægge det oprindelige Stilling Teglværk og drive Lynghøj Teglværk videre.

 

Stilling Teglværk ca. 1920 malet af Bang Sørensen. Udlånt af Ejner Christensen.

 Stilling Teglværk 1919. 4 mil. sten?

---oooOooo---

Til Lynghøj Teglværk

Til Mallinggaard Teglværk

Til Erhverv

Til forsiden