Andelsmejeriet "Alhøj" i Stilling

 

Gå til: Arbejdet på mejeriet ved Torben Nielsen

Gå til Andelsmejeriet Nonnebjerg og Ladegårdenes Mejeri

Licitation d. 23. feb. 1887.

---

Uddrag af Interessentskabet Mejeriet "Alhøj"s første protokol.

Generalforsamling d. 15. jan. 1887.

...1. Bestyrelse:

For Jexen Gårdejer Søren Schou

For Stilling Lærer Mikkelsen

For Gram Gårdejer Karl Thomsen

De øvrige: Gårdejer P. Båstrup, Gram og Gårdejer Niels Jensen, Fredenskjær.

 

Generalforsamlingen d. 4. feb. 1887.

...2. Hver kjørende Interessent med 1 Hest kjører paa nærmere Aftale et Læs Enspænder Rullesten til Mejeriets Grund.

En Interessent med 2 Heste .... etc.

 

... Den 22. juni 1887 afholdt Interessentskabet Generalforsamling efter 2 Dages forudgaaet Bekendtgørelse ved Ombud.

Den 22. juni 1887 (4 måneder efter licitationen) begyndte Mejeriet sin Virksomhed.

...4. Det vedtoges med Majoritet, at nye Interessenter skulle betale 1 kr. af hver Ko.

...5. Det vedtoges med Majoritet, at Skummetmælk fra Mejeriet sælges til 3 Øre og Kjærnemææk til 4 Øre pr. Kande.

 

Den 24 nov. 1887 afholdes Generalforsamling.

...2. Det vedtoges med alle Stemmer mod 1, at Ombudet til Interessenterne sker som hidtil ved Mælkekuskene.

Protokollen kan ses på Skanderborg Egnsarkiv.

---

Fakta:

Det kneb med at skaffe vand til mejeriet, og i 1902 lavede man den dybeste boring, der på det tidspunkt havde været lavet i byen: 110 m, men heller ikke det var nok i længden. 

I 1930 blev der lavet en vandværk ved Stilling sø tæt ved Pilbrodalen, hvorfra vandet blev pumpet et par km op til mejeriet. Boringen var 9 m dyb.

---

Dansk Mejeristat 1913:

---

Andelsmejeriet "Alhøj", Stilling. 1905. Udl. af TH.

Andelsmejeriet "Alhøj", Stilling. 1917.

---

Anton Hansen   

    Marie Hansen

---

---

---

Andelsmejeriet "Alhøj"s 60 års jubilæum 1947.

 Mejeriets 60 års jubilæum 1947.

Mejeriets 60 års jubilæum 1947.

---

Sang fra 60 års jubilæet 1947

---

 Kørsel med mælkespande på Randersvej i 1950erne. Udl. af Bente Sommer Lundum.

---

Ca. 1970.

---

Kurv til klare mælkeflasker.

Lille mælkespand og flasker. Udl. af Bente Lundum og Finn Sommer, "Karolinehøj".

Mælkespand fra "Damgaard" i Gram.

---

I 1948 blev der opført et frysehus med 125 bokse til udlejning. Foto: LN. 2011.

 

Andelsmejeriet "Alhøj" blev nedlagt i 1971.

D. 20.11.1970 vedtog generalforsamlingen at opløse andelsforeningen og træde i likvidation.

Sidste produktionsdag på mejeriet: d. 1.2.1971.

Endeligt skøde til H.M. Sillesen d. 2.11.1971.

 

Protokoller og regnskaber er afleveret til Skanderborg Egnsarkiv.

---oooOooo---

Til Arbejdet på mejeriet v.Torben Nielsen

Til Andelsmejeriet Nonnebjerg og Ladegårdenes Mejeri

Til Erhverv

Til forsiden