Borgere fra byen 1:

- ikke ordnet kronologisk, alfabetisk eller på anden vis!

"Radexi-rødderne": Viggo Nielsen, Tage Jensen, Erland Kristensen. 1957. Foto: Vagn Juul Rasmussen.

---

Ved stalden til Århusvej 34: Erik Juul, Bente .., Vagn Juul. 1944. Foto udlånt af Vagn Juul Rasmussen.

---

Sommerdag ved Badestedet. 1954. Foto: Vagn Juul Rasmussen.

Bagest: Henning Møller, Aage Svendsen, Bøje Laursen, Vagn Pedersen.

I midten: ? Almind?, Torben Rosenberg, Kjeld Jensen

Forrest: Jens Karl Jensen

---

Stilling central 1918. Edith Frandsen med telefonen. Telefonbestyrer Marie Frandsen i midten.

Vognmand Jens Peter Frandsen til højre.

---

"Damer i haven" - Vinkelvej 21 - omkr. 1950.

Bagest fra venstre: Marie Berthelsen, Martha Nielsen, ?, Agnes Siim, Ester Jørgensen, Mary Fischer, Vera Christensen, Mette Carlsen, ?

Siddende fra venstre: Alma Siim, Elisabeth Christensen, ?, Jensine Sørensen, Petrea Siim, ?

---

Bagermester Midtgaard og hjælpere, Stilling. 1973.

---

"Bil-Jensen", Stilling.

---

Søren Posten, Stilling. 1930.

---

Jens Post. 1960.

---

Gram-posten Jens Sørensen, Stilling.

---

Johan Nielsen, Stilling. (Fotograferet i Viby).

---

Dagny og Oskar Hansen, Bagermester, Lynghøjvej (tidl. Randersvej).

---

Sandkørsel på Grambakken.

---

Jørgen Siegel. 1966.

---

Stilling skole. Møde o. 1980. Foto: Leif Tychsen.

---

Karetmagerværksted. 1922. Søren Peter Jørgensen og karetmager Viby. Fotored.: JN.

---

Stilling Frivillige Brandværn.

Bachstein, Ole Madsen, Boel, smed Madsen, smed P. Sørensen.

---

Stilling Maskinsnedkeri, Vestervej 2. Yderst til højre: snedkermester Anders Hansen. 1925.

Udlånt af Skanderborg Egnsarkiv. Fotored. Jørn Nielsen.

---

Vognmand Niels Jensen, Stilling.

---

Sigurd Jensen og teglværksheste.

---

Brugsen. 1936.

---

Træskomager Niels Jensen Nielsen, Jexen Skov. 1910.

---

Træskomager Ras. Peter Jørgensen. Hotelvej o. 1920.

---

Stilling station. 1960. Navne?

---

Århusvej. Peder Møller. 1955.

---

Århusvej 66, 1953: Leo Rasmussen, Aage Hansen, Svend Christensen, Knud Graff, Gunnar Nielsen.

---

 

Svend Nielsen og frisør Frandsen. Århusvej 48a. 1957.

---

Damefrisørsalon. Århusvej 4. 1953.

Fra v.:  Minna Skarnvad, Birthe?, Helga Christensen og i stolen Jørgen Christensen.

---

Banken for Skanderborg og Omegn. 1941.

Fra venstre: Helmer Siim, Stilling - Thomas Poulsen, Hvolbæk og Karl Jensen, Mesing Skov.

---

Konrad Kristensen og Egon Jørgensen.

---

Stilling Posthus. I forgrunden: Lis Christensen. Ved vinduet: Hanne Jensen.

---

Fra V.: Frida Mortensen, Henning Mortensen, vognmand Jens Mortensen, Herluf Rasmussen, Hertha Mortensen, Otto Nielsen og Ejnar Bredgård på Vinkelvej - 1938.

Navne: Henny (Mortensen)  - Foto udlånt af Poul Nielsen.

---

 

Købmand Kjeld Jensen. 1982. Foto: Scharling.

---

Anlægget 1932. Oluf Graff og Henning Rasmussen.

---

Børn på Gormsvej.

Alice og Lone Andersen ved dukkevognene. Forrest: Palle Andersen.

---

Foto: Poul Nielsen ca. 1950-1955.

Fra venstre til højre uden hensyn til, hvem der er forrest i billedet:

?, Kjeld Jensen, Erik Jensen, Poul Rohde, Hans Jørgen Nielsen, Ellen Margrethe Nielsen, ?, ?, Carsten Holmgaard Nielsen.

---

Jan Uhres skattejagt. 1954. Foto: Ib Hansen. Foto udlånt af Poul Nielsen.

I spredt uorden: Peter Kristensen, Hans Jørgen Nielsen, Ingerlise Christensen, Gert Langhave, Karl Jørgen Nielsen, Lilly Kvist, Keld Rohde, Poul Nielsen, Thomas Jensen, Hanne Øulisen, Martha Nielsen, Viggo Nielsen, Viggo Juul Rasmussen, Yelva Juul Rasmussen, Vagn Juul Rasmussen, Boye Laursen.

---oooOooo---

Til Borgere fra byen 2

Til Borgere fra byen 3

Til Borgere fra byen 4

Til Borgere fra byen 5

Til Borgere fra byen 6

Til Billeder

Til forsiden