Borgere fra byen 3

 - ret tilfældig rækkefølge -

Stilling Byvej 30. 1953. Foto udlånt af Jenny Rasmussen.

Gertrud Paaskesen, Lis Christensen, Vera Christensen, Minna Froberg med Knud Erik Andersen, Juka Andersen med Leif Froberg, Jenny Rasmussen. Navne: LN.

---

Hans og Hilda Hansen, Århusvej 64. Sølvbryllup. 1955. Udl. af Ruth Østergaard.

Børge Andersen. 1952. Udl. af Herluf Fogmar.

Foto: Egon Jørgensen.

Formentlig fugleskydning ved Stilling sø ca. 1956-58?

Personer: Finn Rosenberg, Kaj Lykke (skytte), Bent Pedersen, Jens Nielsen (baneformand), Kjeld Nielsen.

---

Egon Nielsen

---

Knud Erik Sørensen, Leo Pedersen, Jørn Pedersen, Ole Pedersen. Foto udlånt af Knud Erik Sørensen.

---

Poul Erik Blach Pedersen - Erik Nielsen og Ib Jensen. Omkr. 1957. Udl. af Per Nielsen.

---

Peder Pedersen, Århusvej 35. Udlånt af Hanne Højfeldt.

---

Inger og Rasmus Pedersen, Hanne og Inge Dorthe. 1960. Udlånt af Hanne Højfeldt.

---

Aksel Lysdahl. Foto: Poul Nielsen

---

Finn Rosenberg og Torben Rosenberg. Udl. af Torben Rosenberg

---

Søvejen 42. Bagerst fra v Sv. Aage Rasmussen ? - Erik Sørensen ?

Forrest: Egon Nielsen, Sv. Aage Graff.

Udl. af Per Nielsen.

---

Banenæstformand Anton Sørensen og Jensigne Sørensen (Fru "Næstbedst").

Udl. af Per Nielsen.

---

Rejsegilde 1955-60 (?) - Foto: Scharling.

Bagest nr.1. Frode Pedersen, 2. Juhl Clemmensen, 3. Børge Jensen.

Midt nr.1 murermester Ernst Andersen 2. ? , 3. Ejnar Hansen Adslev.

Forrest nr.1. Brix Pedersen, Jeksen, 2. Martinus Hansen, 3. Ejnar Andersen Jeksen, 4. Fru Heide-Pedersen Jeksen, 5. og 6. måske Gertrud og Karsten Heide-Pedersen, 7. B. Heide-Pedersen, 8 Anna Bach .

---

Tage Siim. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

---

Otto Mortensen. 1979. Foto: Leif Tychsen

---

Poul Erik Østergaard. Foto: Erling Østergaard.

---

Ejner Mogensen. 1960.

---

Fam. Jæger. År?. Udlånt af SJ.

Midterste rk. fra venstre? 2. Jens Nielsen Jæger, 3. Kirstine Jæger, 4. Johanne Justesen, 5. Johannes Justesen - Damager.

---

Ishus. Århusvej ca. 48. 1938. Udlånt af Per Nielsen.

Sv. Aa. Graff, Bodil Rasmussen, Egon Nielsen, Ellen Margrethe Graff, Reinholt Graff, Arthur Nielsen.

---

Egon Nielsen med tam allike. Østervej ved Foderstoffen. Omkr. 1930-32.

Udl. af Per Nielsen.

 

 Falk & falkonér

Fotos: Lars Mumm

---

Peter Kristensen, Steen Jæger, Ane Kristensen, Leo Jæger. Udl. af Steen Jæger.

---

Ane, Ejner Kristensen, Esther, Eigil. Udl. af Steen Jæger.

---

Inge og Bent Neergaard. Shell depot. Industrivej 7. 1970. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

---

Ole Pedersen og Stig ... ved Gustav Rasmussens gummivogn. Omkr. 1953. Udlånt af Ole Pedersen.

---

Henry Køhler Simonsen

Ragnhild, Kirstine, Søren Nielsen, Richard. Lynghøjvej 16. 1910. Udl. af LN

.

Marie og Aksel Nielsen. Egon og Anna. 1920-21. Lynghøjvej 21. Udl. af Per Nielsen.

Snedker Anders Hansen, Vestervej 2. 1958. Udl. af Lisbet Nielsen.

Nora Nielsen, Lynghøjvej 33. 1958. Udl. af Lisbet Nielsen.

Gram-post Jens Sørensen. Fotored. JN.

Yrsa Korshøj Sørensen, Kastor Jensen, Inger Jensen, Knud Erik Korshøj Jensen, Anton Sørensen. Omkr. 1945. Udl. af Erik Nielsen og Per Nielsen.

Karen Siegel, købmand og Hertha V. Hjorth, sygeplejerske. Udl. af Herluf Fogmar.

---oooOooo---

Til Billeder

Til Borgere fra byen 1

Til Borgere fra byen 2

Til Borgere fra byen 4

Til Borgere fra byen 5

Til Borgere fra byen 6

Til forsiden