Borgere fra byen 5

Randersvej/Østervej omkr. 1932. Foto udlånt af Marlene Ib Skjødt.

Den høje dreng i baggrunden (nr 1) er Børge Jensen med nr 6 Ejlif Jensen,

I midterste række med nr 8 måske Svend Aage Nielsen, nr 9 er Egon Nielsen (Brugs) og nr 12 er Svend Eskildsen.

I forreste rk. fra v. ses yderst med nr 14 Egon Jensen, nr 17 Grethe Jensen, nr 19 er Ellen Margrethe Graff og nr 20 er Asta Graff.

---

Egon og Grethe Jensen på broen ved Randersvej ca. 1932.

Foto udlånt af Marlene Ib Skjødt.

---

Oda og Irgens Jensen. (6/5-1977)

Irgens Gerhard Jensen var frisørmester og havde frisørsalon på Århusvej 7,

fra 1949 til 1955.

 I den modsatte ende af huset havde de indrettet en iskiosk med Pyramide is. - Vel det første sted i Stilling, hvor man kunne købe en rigtig isvaffel.

---

Familien på Valdemarsgade 5 (nu Østervej) - først i 1950erne.

Bagest fra venstre: Egon, Tage, Mary, Henry, Børge.

Forrest fra venstre: Elna, Lilly, Anna, fru Jensigne Jensen, Else, Grethe.

(er var også en søn, Niels, som døde i 1938.

Fru Jensen var alene med de 12 børn, efter hendes mand, forsikringsmand Jens Lauridsen Jensen, døde i 1935.

---

Tidens ungdom først i 1950erne.

Fra venstre: Egon Jensen, Irene Jensen, Asta Graff og Egon Jørgensen.

---

Parret til højre: Agnes og Georg Sørensen. Ca. 1929.

Udlånt af Knud Erik Sørensen.

---

Siim familien. - Alma, Tage, Svend, Agnes, Sonja. Foto udlånt af Christel Siim.

---

Peder Pedersen, Bøghsvej. 1945. Udlånt af Svenne Pedersen.

---

Fra Birgitte og Kim Rosenbergs fotoalbum:

Margit og Børge Mikkelsen. 1952.

Margit og Børge Mikkelsen med Teddy. 1953.

Kim Rosenberg. 1968.

Ruth og Vagn Bendixen, Stillinggård. 1963.

Birgitte Bendixen. 1966.

Kim Rosenberg med (præmien) Rikki. 1971.

(Kim vandt præmien, fordi han havde solgt flest Stiftstidender det år.)

Per, Gunner og Nanna Sørensen. Udlånt af KES.

---

Klaus - Erlings fætter fra København, Erling Juul Rasmussen, John Pedersen, Tage Christensen. Ca. 1955. Udlånt af JVR.

---

Gl. Randersvej 21. 1915.

Ane og Hans Johannesen

Ejner, Kristense, Agnes, Johan, Mary og Ester.

---

Dr. Kalom, Anine Jensen og Arthur Thøgersen? Udlånt af Christel Siim.

---

Anders Rosenberg - soldat 1939.

---

Finn og Torben Rosenberg. Ca. 1948.

---

Karl Jensen og Dagmar (søster til Helmer Siim). Udlånt af Christel Siim.

---

Martha og Viggo Nielsen. Udlånt af Christel Siim.

---

Gudrun og Anders Rosenberg. 25.11.1939. Udlånt af Torben Rosenberg.

---

Erling, Viggo og Yelva Juul Rasmussen

---

Politibetjent Svend Siim. Foto udlånt af Christel Siim.

---

Torben Rosenberg, Hans Rohde og Jørgen Christensen. Ca. 1955.

Foto udlånt af Torben Rosenberg.

--- 

Hans Johannesen. Gl.Randersvej 21. Ca. 1949.

Ane Johannesen. Gl. Randersvej 21. Ca. 1949.

---

Oluf og Louise Graff

---

Ove Sørensen

---

Anna Kirstine Kristensen og Svend Aage Kristensen, tidl. Gl. Randersvej -senere Århusvejvej 59, 
med deres børnebørn fra v. Svend Aage? Madsen - Anna Kirstine Kristensen - Marianne Madsen - Svend Aage Kristensen og Allan Rohrberg - ca. 1961-63.
---

Bagermester Svend og Margit Rohrberg. (datter af Anna Kristine og Svend Aage Kristensen)  medio 1950'erne  - Udlånt af Allan Rohrberg.

---

Kaj og Edith Lykke. Udlånt af Allan Rohrberg

Poul Erik Stephansen.

---

Gunner B. Sørensen. 1956.

---

Gl. Randersvej 1955. Udlånt af Gunner B Sørensen.

Grethe Poulsen, Agnes Sørensen, Gunner B. Sørensen, Nanna Sørensen,

Knud Erik Sørensen, Georg Sørensen. Forrest: Alice og Per.

---

Gunner B. Sørensen og Gunner Pedersen. 1950.

---

 

Roehakning på Stillinggård 1945.

Kristian Laursen, Mary Rasmussen, Erik Sørensen, Betty, Ester. 

Udlånt af Gunner B. Sørensen.

---

Erik Nørgaard. Konfirmation. 1950.

---

Jytte Sejr, Herdis Sejr, Peter Jespersen, Erna Jespersen, Christl Jespersen. År?

Udlånt af Hanne Jespersen.

---

Inge Bindzus, Ingrid Winther. Ca. 1958. Udlånt af Hanne Jespersen.

Sine Mæhlisen, Dagmar (Kjærsholm), Margit Rohde, Gudrun Rosenberg, Kathrine Pedersen, Inge Bindzus, Norma Nielsen.

Ca. 1958. Udlånt af Hanne Jespersen.

---

Olaf Bindzus. Ca. 1935. Udlånt af Hanne Bindzus.

---

Stilling-folk på Himmelbjerget. Udlånt af Erik Pedersen.

Bagerst fra v: Anna Pedersen – Karl Pedersen – Kathrine Pedersen – Erik Pedersen – bag ham Asta Kristensen – Aage Kristensen 

- Barn ? kan være Gudrun Kristensen – Ole Madsen – og Anna Madsen?- måske Aksel Jensen bag Ole Madsen??? - og i forreste rk. nr. 3 fra v. med hvid kasket Smed Karl Madsen og Metha Madsen.

---

Åleudsætning i Stilling sø 1980. Udlånt af Sten Bløcher.

Nils Bløcher, Aage Nørgaard og Anny Bløcher.

---

Ditte (Kirstine) Paaskesen, Karen Pedersen, Erik Pedersen. 1938.

Udlånt af Erik Pedersen.

---

Anna og Karl Pedersen omkr. 1920.

Udlånt af Erik Pedersen.

---

Distriktssygeplejerske Ruth Jensen gift med lillebilvognmand Vagn Jensen

---

Gl. Kirkevej 4. Familien Nielsen. Omkr. 1932. Udlånt af Benny Nielsen.

Bagest: Svend, Marinus og Dagny.

Forrest: Elly, Arvid og Helga.

---

Gl. Kirkevej 4. Dagny og Marinus Nielsen. Omkr. 1960. Udlånt af Benny Nielsen.

---

Høst på "Østervang", Søvejen 50. Omkr. 1950. Udlånt af Sten Bløcher.

Feriegæst, Ada og Sten Bløcher-Hansen.

---

Knud Bløcher-Hansen. "Østervang".

---

Svend fra Gram, Sten og Jette Bløcher-Hansen. Omkr. 1950. Udlånt af Sten Bløcher Hansen.

---

Fra en Studenterfest ? i Skanderborg.

I bagerste række ses - fra Stilling - bl.a. Frands Hegelund - Arne Fischer - Svend Siim - Lise Fischer - Lis Tvergaard og Karen Margrete Hegelund. 

- Omkring 1952 - Udl. af Lis Tvergaard

---

Anne Lise Fischer. 1952-53. Udlånt af Lis Tvergaaard

---

Fra gården Nørrelund - omkring 1938-39.

Fra v. Ib Tvergaard - gdr. Anders P.Nielsen - feriebørn Ellen og Aksel fra Aarhus, fru Ottilie Nielsen og Lis Tvergaard.

Udlånt af Lis Tvergaard.

---

Lis Tvergaard. 1952-53.

---

Kortklub på "Køllen" - Først i 1950erne

Fra v.: ? - Alma Siim - Ester Jørgensen - Marie Bertelsen og Erna Jespersen . Udlånt af Lis Tvergaard.

---

10 års fødselsdag 1979
Birgitte Nielsen - Pia Dorthe Skytte Nielsen - Winnie Nørholm Pedersen - (næsten skjult) Lene Juul Rasmussen - 
Trine Fisker - Pia Jensen - Katja Bach Rasmussen - Susanne Brøgger Jakobsen - Helle Nielsen - Michelle Ann Sørensen
 ---

Harry Hansen, Hertha og Svend Boisen, Birthe Hansen. Jeksen Fladland.

---

Ester og Henry Pedersen, Jeksen Fladland. Senere Stilling.

---

Gunnar og Helga Lindegaard Nielsen, Ruengaard.

---

Karen og Jens Jørgensen, "Køllen". 1910.

Udl. af Lis Tvergaard.

---

Jørgen Jørgensen, "Køllen". Sognerådsformand og sognefoged.

Udl. af Lis Tvergaard.

---

Slagter P.J. Kristoffersen, Stilling Højgård. Omkr. 1914.

Udl. af Kirsten Bue Nielsen.

---

Skærsliber Mortensen, Mesing. 1973. Udl. af Kirsten Pedersen.

---

Anders og Marie Andersen, Århusvej 12a. Bagved: datteren Karen Rasmussen.

Udl. af Kirsten Pedersen.

---

Bent Przmislou. t.h.

---

 Til venstre: Ejner Jensen og sønnen Finn til hest. Omkr. 1944.

---

Henning Rasmussen, Skanderborgvej 12 og Niels Nielsen, Alhøjvej 4 - ca 1970.

--- 

Finn Sommer og Henning Rasmussen.

---

Anna og tømrer Juel Clemmensen, Jeksen Fladland.

---

Karl og Anine Jensen, Gl. Randersvej 32.

---

Oda Rasmussen - Aksel og Astrid Juul Jensen, Gl.Randersvej, senere Stilling.

---

Ingeborg og Peter Christensen, Gl. Randersvej.

---

Erling Pedersen,Gram - Sonja og Tage Jeppesen, Randersvej 78.

---

Ejner og Marie Enggaard, "Højgård" - senere Stilling.

---

Forrest Agnethe og Martinus Ditlevsen, Alhøjvej 5,

nr. 5 er Aksel Steffensen, Bjertrup og dernæst hans kone Astrid (f.Grønlund).

--- 

Grethe Kristiansen - Anna Holmskov - Gudrun Jensen og Ruth Andersen.

---oooOooo---

Til Borgere fra byen 1

Til Borgere fra byen 2

Til Borgere fra byen 3

Til Borgere fra byen 4

Til Billeder

Til forsiden