Borgere fra byen 4

Henry Jensen.

Henry Jensen med sønnen Kaj.

---

Rejsegilde. Anemonevej 2. 1958. Udl. af Gunner B. Sørensen.

I vinduet fra venstre: Agnes Sørensen, Henriette Langhave, Nanna Sørensen.

På bænken fra venstre: Georg Sørensen, Svend Jeppe Pedersen, Viggo Bech, John Axelsen, Per Sørensen, Gunner B. Sørensen. - Stående foran: Anette Sørensen. - Evald Langhave, Svend Aage Madsen, Niels Rasmussen, Knud Erik Sørensen, Svend Erik Lauersen, Arnold Bruun, Rich. Horsbøll, Erik Jensen.

Forrest med ryggen til: Gyan Langhave.

---

Signe og Hans Johnson. Regerslund. Omkr. 1955. Udl. af Svend Johnson.

---

Ulla og C.Aa. Lykke-Møller. Stilling station med kran. Udl. af Svend Johnson. Aar?

---

Familien Rosenberg. Omkring 1916-18  Udl. af Vagn Rosenberg Pedersen.

Familien boede bl.a. i "Sofahuset" på Vitvedbakken/Rosenbergbakken - og senere i krogården.

Fra v.: Sørine Rosenberg med Elna (g. Sommer) - Bagved Mary (g. Mikkelsen)  - Rasmus Rosenberg og drengen Søren Rosenberg

Den lyse pige forrest er Astrid (g.Rohde) og Anna (g.Pedersen)

***

Vagn og Knud Pedersen. Omkr. 1948. Udl. af Vagn Rosenberg Pedersen.

---

Maleren Jørgen S. Basse. Se mere i miniLex.

---

 Nora og Jørgen Nielsen. 1929. Udl. af Lisbet Nielsen.

---

Emma og Thorvald Pedersen, "Hvidkilde". Foto udl. af Birgit Nielsen.

---

Peter Jespersen, Erna Jespersen, Ester Jørgensen, Ankjær Fischer, Marie Bertelsen, Carl C. - Forrest: Børge Jørgensen. Omkr. 1954. - Udl. af Kirsten og Kjeld Jensen.

---

Peter Jespersen. Udl. af Kirsten og Kjeld Jensen.

---

Erna Jespersen, Ester Jørgensen, Mary Fischer, Marie Bertelsen. Udl. af Kirsten og Kjeld Jensen.

---

Tage Rasmussen og Lizzi Jæger. 1964. Udl. af Bente Sommer Lundum.

---

Hanne og Carlo Øvlisen. 1964. Udl. af Bente Sommer Lundum.

---

Knud Rasmussen, Lizzy og Egon Nielsen. 1964. Udl. af Bente Sommer Lundum.

---

Aage Froberg og Minna. 1964. Udl. af Bente Sommer Lundum.

---

Anna Rasmussen, Bøghsvej. Udl. af Evan Rasmussen.

---

Tove Rasmussen, Bøghsvej. Udl. af Evan Rasmussen.

---

Flemming Jæger og Lisbeth Nielsen. 1959. Udl. af Lisbeth.

---

Ved granitsoklen på Rønnevej 6: Kurt Hansen,H.P. Jeppesen, Niels Sørensen, Gurli Jensen, Edith Hansen, Minna Sørensen. Omkr. 1960.

---

Hanne, Inge-Dorthe og Torben Pedersen. Århusvej 35. 1959. Udl. af Hanne Højfeldt.

---

Inger Pedersen. 70 år. Århusvej 35. Udl. af Hanne Højfeldt.

---

Peder Pedersens børn. Århusvej 35. Udl. af Hanne Højfeldt.

---

Henning, Karen og Poul Borum Petersen. Omkr. 1948.

---

Margit Petersen og C. Aa. Lykke-Møller. Udl. af Poul Nielsen.

---

Stilling Dameorkester. (Søstrene Hansen). Omkr. 1943.

Violin: Selma, harmonika: Gerda, klaver: Anna. Udl. af LN.

---

Henry Siegel. År? Udl. af Herluf Fogmar.

---

Kaffebord på kroen ca. 1948. Udl. af Skanderborg Egnsarkiv.

Fra venstre: Erik Pedersen, Ester Jørgensen, ?, Viggo Nielsen, Martha Nielsen, brøndborer Andreas Nielsen, Kirstine Nielsen, smed Karl Madsen, Metha Madsen.

---

Købmand Herman Siegel. 1951. Udl. af Herluf Fogmar.

---

Poul Erik Blach Pedersen, Erik Nielsen, Ib Jensen. Udl. af  Per Nielsen.

---

Købmænd på udflugt. 1952. Udlånt af Herluf Fogmar.

Carl Bertelsen, Herman Siegel, Viggo Nielsen, Martha Nielsen, Rich. Rasmussen.

Købmænd fra Stilling og Gram - markeret med grå cirkel

Bagest nr. 5; Carl Bertelsen. I midten nr. 2: Herman Siegel, Viggo Nielsen - (under Carl Bertelsen). Forrest nr. 4 fra højre: Martha Nielsen. Forrest - yderst til højre: Rich. Rasmussen.

---

Ved "Amerika" 1928. Udl. af Søren Chr. Sørensen.

---

Anna Jensen. 1955. Udl. af Ruth Kristensen.

---

Bagest: Esther Jæger, Chr. Jæger, Svend Sørensen, Ruth Kristensen.

Forrest: Tove Rasmussen, Eigil Kristensen, Inger Sørensen. 1960.

Udl. af Ruth Kristensen.

---

Jenny og Konrad Kristensen. Udl. af Henning Kristensen.

---

Postbud Jens Sørensen. Udl. af Søren Chr. Sørensen.

---

Vinduespudser Kurt Hansen, Rønnevej.

---

Jes Knudsen, Dybdalsvej. Udl. af Lene Thomsen Nørgaard.

---

Petra og Jes Knudsen. 1942. Udlånt af Lene Thomsen Nørgaard.

---

Julie Knudsen. Udlånt af Lene Thomsen Nørgaard.

---

Preben Knudsen. Udl. af Lene Thomsen Nørgaard.

---

Vagn Knudsen. Udl. af Lene Thomsen Nørgaard.

---

Sygeplejerske Hertha V. Hjort. 1956. Udl. af Knud Møller.

---

Fru "Næstbedst". Jensine Sørensen. Udl. af Per Nielsen.

---

Møller Oluf Graff. 1956. Udl. af Knud Møller.

---

Skrædder Arthur Thøgersen. 1956. Udl. af Knud Møller.

---oooOooo---

Borgere fra byen 1

Borgere fra byen 2

Borgere fra byen 3

Borgere fra byen 5

Borgere fra byen 6

Til forsiden