Stilling sø

Foto: Lisbet Nielsen

1a.

1b. Stilling-Solbjerg Sø pdf

1c. Fiskemonitorering i Stilling-Solbjerg sø 2006

2. Fredningskendelse. Stilling sø syd

3. Billeder fra Stilling sø

4. Årstiderne ved Stilling sø. Fotos

4. .

4a. Årstiderne ved Stilling sø. Fotos: P.E. Østergaard

5. Cykeltur rundt om søen

6. Observationer af fugle og natur

7. Malerier/Tegninger

8. .

9. Panorama v. Vagn Rask Jensen. Link.

10. Vanddybder. Link.

11. Stilling Solbjerg sø v. Sven Ravn

12. Stilling sø og Pilbrodalen

13. Pilbrodalen

14. Aage Skjelborg om Krigskassen

15. Krigskassens lås

16. Jan Uhres skatteeftersøgning v. Poul Nielsen. Fotos

17. .

18. Stilling Strand. Praktiske oplysninger

19. Grønne områder.

20. Feriecentret

21. Skanderborg Vandskiklub 1989. Video. You Tube

22. "Uglereden"

23. Restaurant Stilling Sø

24. Henrik Løve

25. Sejlads på Stilling sø v. Vagn Juul Rasmussen

26. Anna og Ludvig, Søvejen 65

27. SAGN

28. Johannes Therkelsen: Skatten i Solbjerg Sø

29. TV2: Sangen om "Amerika"

30. Sagnet om guldskatten - for børn

31. Fredningsforslag. DN

32. Interview med Rasmus Tornsberg, Aksel Jensen og Schandorff Johansen.

33. Fredningsforslag 2012

 

Fra bogen Stilling Gram Historie og Sagn

Til forsiden